ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้าที่ต้องการ เมื่ออ่านรายละเอียดสินค้าที่ต้องการซื้อแล้ว กด Add to cart เพื่อใส่สินค้าลงในตะกร้า
ขั้นตอนที่ 2 หากใส่สินค้าในตะกร้า คลิกไอคอน cart จากนั้นกด check out กรอกรายละเอียดทั้งข้อมูลการติดต่อและที่อยู่สำหรับจัดส่ง ใส่รหัสส่วนลด (ถ้ามี) และกด Continue to shipping
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่ง เลือกวิธีการจัดส่ง แล้วกดสั่งซื้อ
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ที่อยู่สำหรับจัดส่ง และที่อยู่สำหรับวางบิล จากนั้นกด Pay via 2c2p เพื่อไปยังหน้าชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าตามช่องทางที่ลูกค้าต้องการ