เงื่อนไขการเข้าไปประกอบบ้านเก็บของ Outdoor

การเตรียมพื้นที่วางสินค้า
1. พื้นที่วางต้องเป็น พื้นกระเบื้อง หรือ พื้นซีเมนต์ หรือพื้นที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า
2. พื้นที่วางควรมี ความหนา 10 ซม. ขึ้นไปหรือสามารถรับน้ำหนักของสินค้าได้ในแต่ละรุ่น (หรือสอบถามแอดมิน)
3. พื้นที่วางต้อง ไม่แอ่น เอียง หรือเป็นแอ่ง ควรมีการตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำ
4. ไม่ควรใช้ พื้นตัวหนอน แผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป