สินค้าทางร้านจัดบ้านของเราทุกชิ้น มีบริการส่งฟรีทั่วประเทศ (ยกเว้นข้ามเกาะ หรือในพื้นที่ห่างไกล)
เงื่อนไขการจัดส่ง
กรณีต้องขนสินค้าขึ้นอาคารชั้นบน และไม่สามารถใช้ลิฟต์ขนสินค้าขึ้นได้
1. ขั้นตอนการขนส่งและการประกอบ จึงต้องให้พนักงานเปิดกล่องสินค้าแล้วยกชิ้นส่วนแยกชิ้นขึ้นไปทีละชิ้น ทางบริษัทฯจึงต้องขอความกรุณาเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นชั้นละ 500 บาท ให้กับทางทีมขนส่ง
2. อีกทั้งการขนส่งขึ้นชั้นบน อาจสร้างความเสียหายต่อ ราวบันได สีผนัง วอลล์เปเปอร์ และหรืออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการยก และประกอบสินค้าทั้งสิ้น
สอบถามเพิ่มเติม