โปรดสอบถามการรับประกันสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

การรับประกันสินค้า บ้านเก็บของกลางแจ้ง (Outdoor Shed Storage) เท่านั้น ประเภทอื่นสอบถามการรับประกันได้ที่แอดมิน
“1. ระยะเวลารับประกัน 2 ปี  นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
 
2. เงื่อนไขการรับประกันสินค้ามีดังนี้
     2.1 สินค้า แตก ผิดรูป ตั้งแต่ในกล่อง เป็นเหตุให้ประกอบไม่ได้ ความเสียหายจากขั้นตอนขบวนการผลิต
     2.2 ชิ้นส่วนอะไหล่ไม่ครบ ตามที่ระบุในคู่มือประกอบ
     2.3 สินค้า ซีด กรอบ แตก จากธรรมชาติก่อนอายุสินค้าจริง
(ดูรายละเอียดด้านล่างสำหรับเงื่อนไขที่ไม่ได้ครอบคลุมในการรับประกัน)
 
3. การเคลมอะไหล่สินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน จะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขรับประกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกกรณี
 
** หมายเหตุ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออะไหล่ อาจทำให้เกิดสีผิดเพี้ยนซึ่งเกิดจากชิ้นส่วนนั้น ได้ผลิตคนละล็อตกับสินค้าของท่านได้”
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจากสาเหตุต่อไปนี้
“1. การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง
2. การประกอบที่ไม่ถูกต้องโดยลูกค้า
3. การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์
4. ความเสื่อมสภาพของสินค้าตามปกติ เช่น รอยขีดข่วน
5. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย เจตนาหรือประมาทเลินเล่อ
6. การใช้สารเคมีที่รุนแรง ที่เป็นเหตุให้สภาพสินค้าเสียหาย
7. การดำเนินการเจาะ แก้ไข ดัดแปลง ซ่อมแซมจากบบุคคลที่ไม่มีช่างของบริษัทฯ
8. การชำรุดเสียหายอันเกิดจาก อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ (เช่น พายุ ลูกเห็บ หรือ กิ่งไม้ตกใส่)
9. การใช้สินค้าบนพื้นที่ตั้งที่มีระดับไม่สม่ำเสมอ และไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเตรียมพื้นที่หน้างาน
ที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการแจ้งไว้ก่อนซื้อสินค้า”