ข้อควรทราบก่อนตัดสินใจซื้อบ้านเก็บของกลางแจ้ง

การเตรียมพื้นที่วางสินค้า

1. พื้นที่วางต้องเป็นพื้นกระเบื้อง หรือ พื้นซีเมนต์หรือพื้นที่มี ความแข็งแรงเทียบเท่า
2. พื้นที่วางควรมีความหนา 10 ซม.ขึ้นไป หรือสามารถรับน้ำหนักของสินค้าได้ในแต่ละรุ่น (หรือสอบถามแอดมิน)
3. พื้นที่วางต้องไม่แอ่น เอียง หรืือเป็นแอ่ง ควรมีการตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำ
4. ไม่ควรใช้พื้นตัวหนอน แผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป เพราะมีรอยต่อและ การรับนํ้าหนักไม่กระจายทั่วพื้น

เงื่อนไข การเข้าไปประกอบสินค้า บ้านเก็บของ OUTDOOR

1.แอดไลน์ @Jadbaan เพื่อส่งภาพพื้นที่หน้างานให้แอดมิน

ขอให้ลูกค้าเตรียมความพร้อมของหน้างานตามมาตรฐานให้เรียบร้อย พร้อมส่งภาพถ่ายหน้างานให้ทางแอดมิน ก่อนไปประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

2.การประกอบต้องอยู่ภายในเงื่อนไขการเตรียมพื้นที่หน้างาน

2.1 พื้นที่วางต้องเป็นพื้นกระเบื้อง หรือ พื้นซีเมนต์หรือพื้นที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า
2.2 พื้นที่วางควรมีความหนา 10 ซม.ขึ้นไป หรือสามารถรับน้ำหนักของสินค้าได้ในแต่ละรุ่น (หรือสอบถามแอดมิน)
2.3 พื้นที่วางต้องไม่แอ่น เอียง หรืือเป็นแอ่ง ควรมีการตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำ
2.4 ไม่ควรใช้พื้นตัวหนอน แผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป เพราะมีรอยต่อและ การรับนํ้าหนักไม่กระจายทั่วพื้น

3.การเลื่อนคิวประกอบ

รบกวนคุณลูกค้าแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

4.กรณีหน้างานไม่เรียบร้อย

หากทีมช่างประกอบเดินทางถึงหน้างาน แล้วพื้นที่หน้างาน/พื้นที่วางสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ2 ด้านบน ทางบริษัทขอคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งถัดไป เริ่มต้นที่ 500 บาท